Mål: Mer mjölk och lägre celltal

Efter flera år med stigande celltal i tankmjölken, baserat på provmjölkningsmätningarna, bröts trenden det senaste kontrollåret. Men det är en bit kvar till det första delmålet att komma under 225 000.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Det senaste året har det beräknade tankcelltalet, utifrån celltalet vid provmjölkningen, minskat från 252 000 till 248 000 på riksnivå. Siffran är högre än vad som sedan finns i den levererade mjölken, eftersom kor med höga celltal inte går med i tanken.

Toppen på ett isberg

De synliga kostnaderna för ett högt celltal, som kasserad mjölk, mer arbete och behandling av kor med mastit, är bara toppen på ett isberg. En stor dold kostnad är att kor med högt celltal tappar i avkastning. Det ekonomiska värdet av detta motsvarar cirka 8 kronor per 1 000 enheter i höjt celltal.  

Medelvärdet för celltal skiljer sig åt mellan olika mjölkningssystem. Robotbesättningarna i Kokontrollen ligger i snitt på 261 000 i celltal, gårdar med mjölkgrop på 236 000 och uppbundna besättningar på 237 000.

– Robot är en lika tydlig riskfaktor som besättningsstorleken, säger Åsa Lundberg, veterinär på Växa. Det syns redan vid den första provmjölkningen på förstakalvare att de har högre celltal än i andra mjölkningssystem.

Lär av de bästa

Ett nytt projekt som Växa är med i ska försöka ta reda på hur de som lyckas gör. Den robotbesättning i Kokontrollen som hade lägst celltal förra året låg på 103 000 i beräknat tankcelltal utifrån provmjölkningen. Bland de uppbundna besättningarna låg gården med lägst celltal på 58 000 och bland gårdarna med mjölkgrop var det lägsta celltalet 63 000.

Hela artikeln ”Målet: Mer mjölk med lägre celltal” finns med i Husdjur 1 2022