Nu spolar Sverige Hollola

Svenska kvigor kommer framöver spolas antingen på gård eller på kontrakterade spolgårdar i Sverige. Nu i februari skickas sex svenska kvigor till finska Hollola för sista gången.

Text Ann Christin Olsson
Foto Linda Grimstedt

Viking genetics flyttar hem spolningen av svenska toppkvigor till Sverige för att kunna lägga in embryona färska. Dräktighetsresultatet är som bäst de första timmarna efter spolning.  

– Det har inte varit svårt att få köpa in kvigor till Hollola. Men eftersom dräktighetsresultatet är bättre med färska embryon talar det för att ha kvar kvigorna i Sverige, säger Sara Wiklert Petersson, embryoansvarig på Växa.

Det handlar om 40 kvigor per år som nu blir kvar i Sverige. Tanken är inte att bygga upp en ny ET-station i Sverige. Antingen ska kvigorna spolas på den egna gården eller på fyra till fem kontrakterade gårdar, som tar emot kvigor för spolning. Arbetet med att rekrytera spolgårdar pågår i skrivande stund och de första kvigorna kommer troligen att spolas i juni. Spolgårdarna ska ta emot upp till sex kvigor per gång och en till två omgångar per år.

– Att använda färska embryon innebär fler födda kalvar och kortare tid mellan inläggning till född kalv. Det är det stora i att vi har kvar kvigorna i Sverige, säger Charlotte Andersson, Viking genetics.  

Embryoöverföring blir på det här sättet en mer naturlig del i gårdens avelsarbete eftersom det blir enklare att spola en kviga.

Det finns inga planer på provrörsbefruktning, IVF, eftersom underlaget i Sverige är för litet. På andra håll utnyttjas möjligheten att plocka oocyter, omogna ägg, som sedan skickas iväg till labb i andra länder för befruktning.

– Men vårt fokus nu är på spolning, säger Sara Wiklert Petersson.

85 procent av Växas ET-verksamhet är spolningskontrakt från Viking genetics. Det är också en del köttras där man vill spola dyra avelsdjur och även att lägga in importerade köttrasembryon. En del mjölkgårdar vill passa på att spola andra kvigor när spolningsteamet ändå är på plats

– Att vi har haft bra resultat gör att fler är pigga på att göra det. I genomsnitt blir det 5,5 användbara embryon på en spolning i fält, säger Sara Wiklert Persson.

2021 var 61 procent av de tjurkalvar som köptes in till avelsprogrammet ett resultat av ET, en andel som ökar hela tiden. Att också svenska kvigor spolas är därför viktigt för att få fram semintjurar från Sverige.

– Sverige har legat efter Danmark och Finland på ET-sidan. Men nu kan det hända något.

Embryospolning

Spolning av embryon på Nötcenter Viken. Vilka gårdar som tecknar kontrakt om att bli spolgårdar för Viking genetics är inte klart än.