Gödselns näringsvärde i fokus i Husdjur 9

Gödselns näringsvärde är ingen skitsak. Om stallgödseln kommer växterna till godo finns stora pengar att spara. Det är en av de saker vi skriver om i Husdjurs växtodlingstema.

Text Linda Grimstedt
Foto Torbjörn Esping

Tema: Växtodling

Om näringen går ner i backen istället för upp i luften finns pengar att både spara och tjäna i form av minskat behov av mineralgödsel och ökad avkastning. Allt fler är därmed intresserade av att använda myllningsaggregat, berättar Rasmus Persson på Grahns maskintjänst.

På Torsjö säteri sås vallen sen länge i renbestånd. Det ger en bättre etablering på gårdens sandjordar och lockar samtidigt inte till sig vildsvinen i samma omfattning. Vi tittar också närmare på hur det går med de svenska försöken med odling av lupin och soja på ett 30-tal gårdar.

Stöd från kollegor

Kent och Katarina Carlsson. Foto: Linda Grimstedt.

När celltalen skenade och gården var nära att bli avstängd från mejeriet vände sig Kent Carlsson desperat till kollegorna i en Facebookgrupp. Stödet han fick hjälpte gården igenom den svåra tiden och bidrog också till att komma till rätta med problemen.

Gruppmjölkning i robot

Delavals nya system för att mjölka kor gruppvis i robot istället för i grop har nu kommit till Danmark. Nyligen berättade mjölkbonden Klaus Jakobsen om sin investering i 24 nya robotar vid en pressträff.

Tv-bonden hittade kärleken på egen hand

Tv-bonden Kristian Gustafsson från Bonde söker fru.
Kristian Gustafsson var med i Bonde söker fru 2022. Foto: Camilla Olsson.

Kristian Gustafsson var med i förra säsongen av Bonde söker fru. När programmet nu drar igång igen har Kristian hittat kärleken, i form av distriktsveterinären. Vi har besökt honom på hans gård i Grötlingbo på Gotland.

Kor vi minns

5706 Miriam toppar listan över livstidsproduktion på Salltorps lantbruk. Snart åtta år gammal har hon producerat över 127 ton mjölk med en snittavkastning på 14 840 kilo ECM per år.

Allt det och mycket mer i Husdjur 9 med utgivningsdag 20 september 2023.

Så läser du Husdjur

Husdjur finns också som e-tidning, med alla utgåvor sedan 2014. E-tidningen är sökbar och har även en uppläsningsfunktion. Här hittar du e-tidningen: Husdjur

E-tidningen ingår i alla prenumerationer. Här kan du teckna en egen prenumeration och få direkt tillgång till e-tidningen: Prenumerationstjänst (preno.se)