3 tips för bättre klövhälsa

En bra klövvårdsrutin, regelbundna klövbad och rena golv med bra yta. Det är tre grundläggande faktorer för en bra klövhälsa och därmed friska kor och en hög mjölkproduktion.

Text Linda Grimstedt
Foto Torbjörn Esping

Klövhälsan har fått allt mer fokus inom mjölkproduktionen. Om korna har ömma klövar blir det ett hinder för dem när de ska ta sig mellan mjölkning, foder och vila i en lösdrift. Det gör golvet till en viktig faktor, där såväl slitage på klöven samt renlighet påverkar klövhälsan. Till det kommer den smittsamma sjukdomen digital dermatit som fått fäste i svenska besättningar. När korna vistas fritt i lösdriften blir det oundvikligen en större spridning av både denna och andra miljöbundna smittor.

Inte konstigt alltså att klövhälsa är ett viktigt samtalsämne just nu. Forskning visar att det är mycket kostsamt om klövhälsan är dålig.

– Man har en ökad risk för utslagning vid klöv- och benlidanden, säger till exempel Frida Åkerström, klövhälsoexpert på Växa, i företagets podcast Kopodden med tema klövhälsa.

Här kommer tre tips för förbättrad klövhälsa, hämtade ur tidigare utgåvor av Husdjur.

1. Strategisk klövverkning

Med strategisk klövverkning enligt SOP-modellen verkas varje ko upp till tre gånger under en laktation. Före och efter kalvning, samt en gång mitt i laktationen. Det gör att kons klövar är i sitt bästa skick när hon är som mest känslig, det vill säga tiden före, under och efter kalvning. Det minskar också stressen i samband med klövvård, då klövvårdaren kommer oftare till gården och verkar ett mindre antal kor varje gång.

På Olof Lars gård i Halland har antalet kor med anmärkning på klövhälsa minskat sedan de bytte klövvårdsstrategi. Korna mjölkar också mer.

Läs hela artikeln här: Friskare kor med strategisk klövvård

2. Fungerande rutin för klövbad

Klövbadet är viktigt för att hålla kornas klövar rena och helst också desinficera dem med jämna mellanrum. Det bästa klövbadet är det som blir gjort. På Nötcenter Viken var rutinen kring klövbad ett ständigt återkommande diskussionsämne. Till slut beslutade gården att köpa in ett automatiskt klövbad som själv byter vatten och fyller på med rengöringsmedel.

Sedan dess har förekomsten av limax minskat, fallen av digital dermatit blivit mindre allvarliga och åtgången av bandage är halverad.

Läs hela artikeln här: Automatiskt klövbad förbättrar klövhälsan på Viken

3. Rena och halkfria golv

När korna ska gå mycket för att ta sig till mjölkstallets olika delar blir underlaget viktigt. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, gjorde nyligen en studie kring olika typer av golvstruktur och underlag. Den visade att nyrillade golv med rutigt mönster är de mest halkfria, men att spaltgolv med gummimatta gav lägre risk för utslagning och var förknippat med bättre lönsamhet på gården.

Läs hela artikeln här: Mjuka och halkfria golv ger bättre ekonomi på gården – Tidningen Husdjur