Salltorp lantbruk är Årets Mjölkbonde 2024

I fjol fick de pris för sitt avelsarbete. Nu har Salltorp lantbruk i Vessigebro fått utmärkelsen Årets Mjölkbonde 2024.

Text Camilla Olsson
Foto Christel Lind

Att gå från att vara nominerad till Årets Mjölkbonde till att faktiskt få priset är en lång process. Strax före jul fick Gun och Sven Karlsson, Salltorp lantbruk, veta att de var nominerade. I samband med det har de fått redovisa flera olika resultat och besvara en mängd frågor. Nu under Växadagarna i Umeå fick de reda på att de fått priset av Växa och Ludvig & Co.

— Det finns många duktiga mjölkbönder i Sverige. Det här är inget som man förväntar sig, säger Gun Karlsson.

Lyfter fram personalen

Gun och Sven Karlsson är noga med att lyfta fram att alla som jobbar i företaget är delaktiga i utmärkelsen. Totalt är det åtta heltidsanställda inklusive dem själva och sonen Oskar Karlsson. I priset ingår en summa pengar för utbildning och vad de ska göra för dem är inte klart än.

— Jag misstänker att vi hittar på något tillsamman med personalen, men det är alltid lite svårt när man har djur, säger Gun Karlsson.

Egenskaper viktiga för framgången

Några viktiga framgångsfaktorer för Salltorp bra arrondering och ett klimat som passar mjölkproduktion. Även hur de är som personer, tror Sven Karlsson.

— Vi kompletterar varandra så bra. Vi trampar inte in i varandras områden, säger Gun Karlsson.

På gården finns 600 djur, varav 250 kor. En uppskattad medlem i besättningen på Salltorp har under många år varit 5706 Miriam, som var med som Kor vi minns i Husdjur.

Motiveringen till Årets Mjölkbonde 2024:


Årets Mjölkbonde 2024 drivs av att se människor och djur utvecklas och växa. Genom gott ledarskap och väl inarbetade rutiner har gården uppnått mycket fina resultat inom djurhälsa, produktion, avel och ekonomi.

Det finns en föredömlig målsättning om balans i företaget, så väl som i livet, och gården har genomfört steg på väg mot ett lyckat generationsskifte. Ett genomtänkt ledarskap ger de anställda fria händer inom sina ansvarsområden och ser till att de belönas när mål uppnås. Det är ett företag som vill vara transparent med vad som händer på gården – här månar man om både djur, människor och miljö!

Förra året var det familjen Larm som driver ST lantbruk som fick utmärkelsen Årets Mjölkbonde.

Fakta Årets Mjölkbonde

Årets Mjölkbonde utses av Växa och Ludvig & Co. Utmärkelsen går till en mjölkföretagare som på ett föredömligt sätt har utvecklat sitt företag och varit en förebild för andra. Vinnaren får en utbildningsresa i form av studiebesök, konferens eller liknande samt sitter med i juryn inför påföljande års tävling. Den som vinner Årets Mjölkbonde får också titeln Årets Mjölkföretag.

Källa: Växa