Vallmästarfinalist 1: Lyngens gård

Sedan tre år tillbaka har kraftfoderkostnaderna minskat. Med tidig förstaskörd, prognosprover, bevattning och snabb inläggning håller Lyngens gård hög kvalitet på vallfodret.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Övriga finalister

Vallmästarfinalist 2: Nygårds mjölk

Vallmästarfinalist 3: Markus Brisbo

Katarina och Henrik Lindvall, Nygårds mjölk.

Med bevattning, prognosprover och snabb inläggning blir det hög kvalitet på vallfodret hos Magnus och Eva-Lott Uhlin på Lyngens gård utanför Laholm. Tillsammans med sina söner Anton, Joel och Albin driver de mjölkproduktion med 110 mjölkkor plus rekrytering samt uppfödning av besättningens tjurkalvar till slakt.

Vallen ligger i endast två år för att ge utrymme i den 5 – 7-åriga växtföljden åt specialgrödor som morötter och potatis. Inför vallens förstaskörd tar gården prognosprover som analyseras inom ett dygn på ett lokalt laboratorium.

Tidigare förstaskörd

För några år sedan tidigarelade de förstaskörden några dagar för att bättre ta tillvara på vallfodrets potential. De tar nu förstaskörden runt den 20 maj och därefter följer ytterligare fyra skördar med cirka 25 dagars mellanrum. Femte och sista skörden tar de medvetet lite senare för att få ett foder som är lämpligt till bland annat sinkor. Men 2023 var inte som andra år. Försommartorka, frost och vind ställde till det. Ändå lyckades familjen Uhlin få fina analyser på alla vallfoderskördar.

– Det kom nattfrost sent här, mycket mer än vad som är brukligt. Vi vattnade på våren, men gräset växte inte. Vår rådgivare tyckte att vi skulle köra i gång skörden. Vi var nog först i bygden med att börja slå, säger Magnus Uhlin.

Sänkta kraftfoderkostnader

Vallen har haft bevattning sedan länge. Fem till tio gånger per säsong vattnar de vallen med 20 mm per gång, varav minst två bevattningar före förstaskörden.

Med fullt fokus på vallfodrets kvalitet och del i foderstaten har kostnaderna för inköpt kraftfoder minskat. Kraftfoderåtgången är 0,31 kilo per kilo levererad mjölk.

– Vallen är viktig i foderstaten och det är viktigt att den håller ett högt näringsvärde, säger Magnus Uhlin.

Fakta/Lyngens gård

Areal: 180 hektar (ha) åker plus 30 ha naturbeten. Vall på cirka 45 ha.

Antal skördar: Fem.

Fröblandningar: Egen vallfröblandning – 10 % rödklöver, 37 % timotej, 13 % ängssvingel, 15 % engelskt rajgräs, 20 % rörsvingelhybrid.

Konserveringsmetod: Plansilo.

Gödsling: flytgödsel 20-15-15-(15) ton/ha ger cirka 50-65 kg kväve/ha och år beroende på tillgång. NS27-4 280 till första skörd, därefter sjunkande ner till ca 100-150 kg/ha till femteskörden. Sammanlagt cirka 293 kg kväve/ha och år.

Näringsinnehåll per kilo TS: 1:a skörd 11,6 MJ, 172 g råprotein (rp), 6,54 NELp20, 385 g NDF, 105g iNDF. 2:a skörd 11,3 MJ, 160 g rp, 6,36 NELp20, 434 g NDF, 105 g iNDF. 3:e skörd: 11,1 MJ, 162 g rp, 6,24 NELp20, 482 g NDF, 115 g iNDF. 4:e skörd: 11,1 MJ, 184 g rp, 6,38 NELp20, 461 g NDF, 123 g iNDF. 5:e skörd: 10,3 MJ, 154 g rp, 5,95 NELp20, 477 g NDF, 201 g iNDF.