Vallmästarfinalist 3: Markus Brisbo

Med ytterligare ett plansilofack, två vallfröblandningar och två robotar till 85 kor strävar Markus Brisbo efter högsta kvalitet på mjölken.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Övriga finalister

Vallmästarfinalist 1: Lyngens gård

Vallmästarfinalist 2: Nygårds mjölk

Familjen Uhlin, Lyngens gård.

För tredje gången är Markus Brisbo finalist i Årets Vallmästare.

– Fodret du kör in till korna måste vara tipp-topp, annars blir det celler i mjölken. Kör du in toppenfoder får du bra mjölk tillbaka, säger Markus Brisbo.

Han fokuserar mer på att skörda ett toppfoder åt djuren än att höja avkastningen. Det noggranna vallskördearbetet ger ändå resultat i tanken. Celltal på den levererade mjölken varierar mellan ungefär 50 000 och 100 000 celler per milliliter, fetthalten ligger på cirka 4,5 procent och proteinet på 3,7 procent. Vallfodret går även till uppfödning av drygt 150 ungnöt till slakt.

Fyra jämna skördar

På Östergården är vallfoderkvaliteten alltid i fokus för att få bästa resultat i mjölkmängd och kvalitet. Målsättningen är att ta fyra jämna skördar där energiinnehållet ligger över 11 MJ per kilo torrsubstans. För att uppnå det har Markus Brisbo bytt skördeteknik från slåttermaskin till slåtterkross för att få snabbare torkning och bättre hygien. Grönmassan torkas i strängar som inför hackningen strängas ihop tre och tre.

– Nu behöver vi inte köra i gräset och strängarna lägger sig lite luftigare när vi slår med krossen, så det torkar fortare. Vi behöver inte gå så långt ner med hacken heller, så risken för jordinblandning minskar, säger Markus Brisbo.

Olika fröblandningar

Ytterligare ett plansilofack om 9×33 meter är byggt för att rymma den fjärde skörden. Nu används även två vallfröblandningar, SF Balans och Gourmet för att få lite olika skördefönster på vallarna.

En rundbalspress med 24 knivar är också inköpt för att lättare kunna utnyttja även mindre skiften. Med det snittade rundbalsfodret får Markus Brisbo större möjligheter att blanda olika kvaliteter – utan att skaffa en mixervagn.

LÄS MER: Han är Årets Vallmästare (2022)

Fakta/Östergården Brismene

Areal: 180 hektar varav 140 vall och 40 spannmål, plus 40 naturbeten.

Antal skördar: Fyra. 5 – 6 veckor mellan skördarna.

Fröblandningar: SF Balans – 40 % timotej, 30 % rörsvingelhybrid, 15 % engelskt rajgräs, 10 % rödklöver och 5 % vitklöver. SF Gourmet – 40 % timotej, 22 % rörsvingel, 15 % engelskt rajgräs, 10 % ängssvingel, 10 % rödklöver och 3 % vitklöver.

Konserveringsmetod: Plansilo till alla fyra skördarna. Rundbalspress för mindre fält. Cirka 150 torrare rundbalar till kalvarna.

Gödsling: 1:a skörd: 20 ton flyt och 200 kg N27. 2:a och 3:e skörd: 17 ton flyt och 100 kg N27. Till fjärde beroende på mängd skördat foder.

Näringsinnehåll per kilo TS: 1:a skörd: 12,3 MJ, 152 g råprotein (rp), 6,87 NELp20, 411 g NDF, 93 g iNDF. 2:a skörd: 10,8 MJ, 143 g rp, 6,08 NELp20, 467 g NDF, 172 g iNDF. 3:e skörd: 10,7 MJ, 158 g rp, 6,14 NELp20, 436 g NDF, 168 g iNDF. 4:e skörd: 11,1 MJ, 193 g rp, 6,49 NELp20, 430 g NDF, 143 g iNDF.