Vallmästarfinalist 2: Nygårds mjölk

Med intensivt system och bevattning på lätta jordar lyckas Katarina och Henrik Lindvall på Nygårds mjölk få till vallskördar med jämnt och högt näringsvärde.

Text Camilla Olsson
Foto Ann Christin Olsson

Övriga finalister

Vallmästarfinalist 1: Lyngens gård

Vallmästarfinalist 3: Markus Brisbo

Markus Brisbo.

På Nygårds mjölk, sydost om Kristianstad, bedriver Katarina och Henrik Lindvall mjölk- och ungnötsproduktion. De 225 årskorna avkastar motsvarande 14 000 kilo ECM. Foderstaten består av ensilage, majs, hp-massa och drank, proteinmix, kornkross, mineraler, salt, foderfett och ibland halm.

Målet är jämna vallskördar med högt näringsinnehåll, 180–190 gram råprotein och gärna 11 megajoule. Vallfröblandningen innehåller en stor andel av rörsvingeln Karolina. Det ger ett brett skördefönster och med femskördesystem blir den inte för grov.

Vattnar tidigt

Gården har ett intensivt system och lätta jordar. De vattnar vallarna cirka 10 gånger per år, med en giva på cirka 17 millimeter. Bevattningen börjar omkring 20 april, före sista nattfrosten, för att få i gång vallen. De gödslar även för att få höga skördar och paret upplever att baljväxterna tål mycket kvävegödsling. Deras bedömning är att mer än 50 procent är kvar när de bryter vallen efter tre år.

Sedan tre år tillbaka kör de med fasta körspår med åtta meters bredd, det har för det första ökat skörden med uppskattningsvis 10–15 procent. För det andra upplever de också vallen som tätare, finare och mindre pressad med fler plantor som överlever alla åren.

Fem skördar lönar sig

Alla skördar utom den femte lagras i plansilo, den femte i rundbal. I plansilon är packningen viktig och för att förbättra och effektivisera den ytterligare har de köpt en packarvals som de ska använda för första gången den här säsongen.

Utifrån foderanalyser och beräkningar anser paret att det är värt att ta fem skördar. I första hand ger det ett jämnt näringsvärde. Sedan de började med systemet gör Katarina Lindvall en efterkalkyl varje år, då räknar hon baklänges utfodrad vikt. Avkastningen i genomsnitt för vallarna de senaste fem åren har varit 13 700 kilo ts per hektar och produktionskostnaden för 2023 var 1,75 kronor per kilo ts per hektar (fram till täckt silo).

Fakta/Nygårds mjölk

Areal: 200 hektar åker och 130 hektar naturbetesmarker. 
Antal skördar:
 Fem.
Fröblandning:
 Optivall Premia – 35 % rörsvingel, Karolina. 10 % rajsvingel, Achilles, 15 % hundäxing. 10 % rödklöver, thaifun och rozeta, 30 % blålusern, radius, plato och creno.  

Konserveringsmetod: Plansilo och rundbal.
Gödsling: 1:a skörd: 375 kg Axan 27–4 (20–25 ton flyt hösten innan). 2:a skörd: 250 kg N34 + 15 ton flyt. 3:e skörd: 255 kg N34 + 105 kg K50. 4:e skörd: 180 kg  N34 + 18 ton nötflyt. 5:e skörd: 20 ton nötflyt/hektar. Totalgiva 2023: N 413 kg, P34 kg, K203 kg. 

Näringsinnehåll per kilo ts: 1:a skörd: 12 MJ, 189 g råprotein (rp), 6,90 NELp20, 398 g NDF, 100 g iNDF. 2:a skörd: 11 MJ, 179 g rp, 6,46 NELp20, 437 g NDF, 142 g iNDF. 3:e skörd: 10,9 MJ, 180 g rp, 6,30 NELp20, 466 g NDF, 141 g iNDF. 4:e skörd: 10,5–10,6 MJ, 171 g rp, 6–6,13 NELp20, 485-490 g NDF, 153-164 g iNDF. 5:e skörd: 10,8 MJ, 184 g rp, 6,24 NELp20, 468-519 g NDF, 153 g iNDF.