Gammal i gården …

Text Ann Christin Olsson
Ann Christin Olsson är reporter på Husdjur och vill gärna veta hur du ser på åldersstrukturen hos mjölkbönderna.

I SLUTET AV april kom statistiken över mjölkföretagarnas ålder 2020, se diagram sid 7. Att ha blivit ett år äldre är extra trevligt i coronatider som påmint oss om alternativet. Men jag har ändå börjat få lite åldersnoja. För mjölkbranschen.

Den klassiska ålderstrappan som når sitt krön vid 50 års ålder har börjat få en allt kraftigare slagsida åt 50 plus. Det har skett en förskjutning över 17 års tid där nästan var femte mjölkbonde nu är över 65. Medelåldern har höjts med ett år de senaste fem åren. Tur att de äldre lantbrukarna ter sig allt yngre i takt med att man själv får fler år på nacken.

Kanske ligger lantbrukarna bara steget före trenden med höjd pensionsålder. Som anställd kan man snart knega på till 69 år. Mjölkbondekåren, med en genomsnittsålder på 55 år, ter sig riktigt ung om man kastar en blick på presidentämbetet i USA. Det verkar innehas av äldre brukare som peakar först när de är i 70 till 80-årsåldern.

BRA ELLER DÅLIGT? Att kunna fortsätta jobba är bra om det bottnar i ett brinnande intresse. Om kroppen håller och inte ”gammeln” sätter in. Det är mindre bra om man är tvingad av en låg pension. Eller för att ett generationsskifte försvåras när det handlar om företag i mångmiljonklassen.

Genom åren har jag stött på frustrerade allt äldre yngre generationer där föräldrarna haft svårt att släppa taget. Som en gård där generationsskiftet drog ut på tiden och det var lika bra att hoppa över en generation.

Motsvarande tankar har framförts i Storbritannien, där prins Charles, 72 år, fortfarande inte fått ta över tronen. Oavsett om man ska bli kung eller mjölkbonde borde det sporra att ta över medan man är relativt ung. Att gränsen för att vara med i LRF-ungdomen är 35 år, och för att söka EU-stöd för unga jordbrukare 40 år, visar att synen på ”ung” är vidsynt.

GAMMAL SÄGS VARA äldst och den äldre generationen har mycket att ge med sin erfarenhet. Men branschen behöver också den yngre generationens nytänk. Åldersdiskriminering kan gå åt båda håll och Sverige behöver varenda mjölkbonde, gammal som ung.

Men ingen av oss blir yngre, att locka och släppa in unga i branschen är en framtidsfråga. Förhoppningsvis är vi inte bara ett år äldre utan också ett år klokare och lyfter ungt företagande som en del i ett hållbart mjölkföretagande. Annars kan vi snart snacka ålderskris på riktigt. Att det bara finns sex mjölkföretagare i åldersspannet upp till 24 år är en klen återväxt. När det gäller statistik är ålder inte bara en siffra!