Världen är som en tonårsfamilj i kris

Som förälder gäller det att stå tryggt när det gungar i en tonårsfamilj. Så behöver lantbruket också göra för att visa en långsiktigt framkomlig väg till en hållbar framtid. Det skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Text Linda Grimstedt

12-åringen är högröd i ansiktet av ilska. Hen har världens sämsta morsa som inte säger ja till ett barnförbjudet spel som bland annat innebär att stjäla polisbilar och begå mord. Tolkningsutrymmet för om detta är ett spel för barn är noll och svaret är enkelt. Så länge hen inte är stor nog att förstå det problematiska (”men det är ju bara ett speeel”) får hen inte spela.

Hur samtalsklimatet kan vara med 15-åringen ska vi inte ens tala om. Jag vänder mig till Instagram för tröst och pepp. En favoritpost lyder ”Ju mer högljudd din tonåring är, desto mer lågmäld ska du vara”. Målet är att behålla självkontrollen (och förståndet), oavsett tonåringens reaktion.

På ett plan med lite mer allmänintresse och risk för allvarliga globala konsekvenser pågår för närvarande så många konflikter att det nästan gör för ont för att orka greppa. Hösten 2023 kretsar världsmedvetandet kring minst två krig, våldsamma motreaktioner på skändande av heliga skrifter och en klimatkris som alla talar om men ingen folkvald politiker på riktigt vågar ta tag i. Bland annat för att de är upptagna med de två första punkterna. Det politiska samtalet har flyttat från förhandlingsrum till diverse sociala kanaler och ordens värde är devalverat. Det görs uttalanden med stora bokstäver och skarpa formuleringar som ger noll effekt där det var tänkt, men som ser rådiga ut inför följarna.

Det är som en tonårsfamilj i kvadrat där precis alla skriker och ingen har kontroll.

Det farliga är när skrikandet leder till att de som behöver stå tryggt och fatta välgrundade beslut börjar vackla. När oron för starka reaktioner leder till eftergifter som på kort sikt sänker tonläget men som på längre sikt riskerar att få snöbollen att bara rulla fortare.

mjölkveckan nyligen fanns tid för lugna samtal om helheter. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Chalmers och Rise visade från olika perspektiv hur en hållbar utveckling av lantbruket behöver omfatta en mångfald av delar. Blir det för stort fokus på metanet kan vi tappa den biologiska mångfalden. Vill vi höja djurvälfärden till nästa nivå påverkar det gårdens ekonomi.

Det är ingen ursäkt för att inte fortsätta förbättra, men det gäller att hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

Slutsatsen var att det här samtalet behöver föras av flera. Och där behöver lantbrukssektorn vara den vuxna som med självförtroende, kunskap och erfarenhet visar vägen till beslut som kommer hela familjen (samhället) till godo.