Låt dig smittas av tankesätt – inte virus

Svensk djurhållning är i framkant med goda hygienrutiner och smittskyddet är väl utvecklat. Men smitta kan trots alla försiktighetsåtgärder ändå ta sig in i besättningen.

Text Lisbeth Karlsson

Jag vaknade med starkt illamående, huvudvärk och en mage i uppror – magsjuka. Det var inte tal om att röra sig några längre sträckor från toalett och säng. När illamåendet härjade som mest kom också tankarna – varifrån kom det här? Vad är orsaken? Är det virus eller bakterier? Har jag ätit dålig mat eller tagit på något som någon magsjuk har rört vid? Det var lätt att hitta möjliga smittorsaker.

Efter att ha klarat mig helskinnad genom covidpandemin med hjälp av vaccinationer, distanshållande och hygien så blev detta en ovälkommen upplevelse. Jag hade brustit i mitt smittskydd.

Efterlyser bättre smittskydd

Tillbaka vid datorn och med fokus på det här numret av Husdjur slås jag av Camilla Rosmans spaning på sidan 66, att det behövs ett bättre arbete med smittskydd i djurhållningen.

Det finns verktyg tillgängliga. Förebyggande djurhälsovård är en regel snarare än ett undantag i de flesta svenska mjölkbesättningarna. Med hjälp av bekämpningsinsatser som BVD- och leukosprogrammen samt smittskyddprogram som Smittsäkrad besättning har svenska djurägare framgångsrikt både begränsat och utrotat sjukdomar.

I dag planeras djurstallar för att minimera risken för smittspridning. Noggranna arbets- och hygienrutiner leder till lägre smittryck, både vad gäller bakterier och virus. Antibiotikaanvändningen inom djurhållningen är som en följd av allt detta lägst i Europa.

Stötta djurhälsan

Men precis som när magsjukan slog ut mig finns det fall då det inte går att hitta orsaken till sjukdomen. När alla åtgärder är vidtagna kan det vara frustrerande att djuren fortsätter att bli sjuka. Tack vare den medicinska utvecklingen finns det i dag en rad vacciner som kan hjälpa till att åtminstone lindra utbrotten och stärka djurhälsan i besättningen. Och användningen av dessa ökar, som vi berättar på sidan 16. Men som experterna poängterar är vaccin ett hjälpmedel när alla andra hemläxor redan är gjorda. Precis som i så många andra fall så är det sällan lönsamt att ta genvägar. Grunden till en bra djurhälsa läggs med smittskyddet.

Om min magsjuka beror på calicivirus (vinterkräksjuka) eller mat av sämre hygienisk kvalitet är svårt att säga. En sak är dock säker. Mitt smittskydd ska bli bättre, för vaccin hjälper vare sig mot kräksjuka eller dålig mat.