Vallmästarkandidat: Markus Brisbo

I år nådde Brisbo lantbruk målet fyra jämna vallskördar med över 11 megajoule per kilo torrsubstans. Markus Brisbo i Brismene, strax söder om Falköping i Västergötland, var även med bland vallmästarfinalisterna förra året.

Text Ann Christin Olsson
Foto Kent Eng

På gården, som nyligen utsågs till Årets mjölkföretag och som var i final till Årets vallmästare även förra året, finns 75 mjölkkor plus rekrytering och uppfödning av 200 ungtjurar till slakt per år. Vallfodret är en bidragande faktor till produktionsresultatet på 12 170 kilo ECM per ko och år, 100 000 i celltal, samt en slaktkroppstillväxt på cirka 570 gram per dag. 

Uttagshastigheten gör att de bara kan ha ett plansilofack öppet åt gången. Både kor och alla ungtjurar över 200 kilo får ensilage från samma fack. Det är tre plansilofack för de tre första skördarna. Fjärdeskörden har lagts i en limpa på en grusad yta mot ytterväggen på en silo.

– I år har vi tagit in offerter för att göra ett fjärde fack, säger Markus Brisbo, vilket är ett led i att säkra den hygieniska vallkvaliteten.

Att ta fyra vallskördar är också en del i strategin för att nå jämna skördevärden. Rörsvingelhybriden hykor är motorn som ger mängd.

– Den kräver flera skördar för att inte förväxa, konstaterar Markus Brisbo.

En annan förändring är att de utökat lagringskapaciteten för gödseln. Det gör att all gödsel kan läggas under säsong, vilket gör att den gör bättre nytta.

Större hackvagn i år

Varje vallskörd tar cirka tre dagar, från slåtter och en dags förtorkning till att grönmassan ligger packad och täckt i silon. Nytt för i år är att Markus Brisbo har köpt en större modell av hackvagn. I vallskörden samarbetar han med en granne som också har en hackvagn. Men om det är ett litet fönster med bra skördeväder kan de även leja in ytterligare skördekapacitet.

I år testar de att låta elva hektar vall ligga ett fjärde år.  Om det fungerar utan att tappa i skördemängd kan det vara ett sätt att hålla nere kostnaderna.

Skjutit kostnader på framtiden

Mycket av årets insatsvaror, som gödning och plast, köptes in innan priserna stack iväg upp. Men prisökningen på diesel blir märkbar redan i år.

– Det gäller att hålla koll på kostnaderna, men bibehålla produktionen.

Här kan du läsa mer om Årets vallmästare: Årets Vallmästare (vxa.se)

Vallfakta/Brisbo lantbruk

Areal:  180 hektar varav 140 vall och 40 spannmål, plus 40 naturbeten.

Antal skördar:  Fyra. Skördedatum 28 maj, 25 juni, 28 juli och 9 september 2021.

Fröblandning:  SF Balans. 40 % timotej, 30 % rörsvingelhybrid, 15 % engelskt rajgräs, 10 % rödklöver och 5 % vitklöver.

Konserveringsmetod:  Plansilo till de första tre skördarna och fjärdeskörd i limpa. Cirka 150 torrare rundbalar till kalvarna

Gödsling: Konventionell. Totalgiva 281 kilo kväve, cirka 88 kilo kväve från Axan och 193 kilo totalkväve via flytgödsel.

Näringsinnehåll per kilo TS: 

  • 1:a skörd: 11,9 MJ, 154 g råprotein, 6,74 NELp20, 448 g NDF,109 iNDF.
  • 2:a skörd: 11,1 MJ, 158 g råprotein, 6,32 NELp20, 479 g NDF, 154 iNDF.
  • 3:e skörd: 11,1 MJ, 144 g råprotein, 6,18 NELp20, 420 g NDF, 164 iNDF.
  • 4:e skörd: 11,4 MJ, 158 g råprotein, 6,41 NELp20, 387 g NDF, 136 iNDF.