”Ångrar inte yrkesval en sekund”

Osäkerheten inför att Sverige skulle gå med i EU fick Anders Jeppsson att satsa försiktigt med bara två mjölkkor 1991. Med en tro på mjölken har det nu blivit 140 mjölkkor.

Text, Foto Ann Christin Olsson

FAMILJ: Anders och Ingela Jeppsson, 50 respektive 49 år. Tre utflugna barn, Marcus, 26, Angelica, 24, och Marina 22.

KOM IN I YRKET: Anders är tredje generationen på gården. Han var 19 år när han efter utbildning till undersköterska tog över gården. Jobbade natt som undersköterska och köpte in två mjölkkor. Är självlärd och har kompletterat med ekonomikurser.

ARBETSFÖRDELNING: Anders har hjälp av 1,5 anställd. Ingela jobbar utanför gården som enhetschef på kommunen, men sköter kontorsarbetet. Pappa Kjell och farbror Stig-Åke hjälper till vid behov.

BESÄTTNING: 140 mjölkkor, 60/40 SRB och holstein. 9 500 kilo mjölk per ko och år med 4,7 procent fett och 3,6 procent protein. Cirka 200 000 i celltal.

STALL: Hade 25 uppbundna kor 2002, valde mellan att satsa eller lägga av. Blev en lösdrift för en robot, som nu blivit tre. Varm lösdrift med kor på ena sidan ett smalt foderbord och kvigorna på den andra.

UTFODRING: Automatisk rundbalsutläggare som utfodrar varannan timme. Fri tillgång till ensilage kompletterat med färdigfoder i automater och mjölkningsstationer.

INVESTERINGAR: Investerade 2021 i nytt kalvstall och gödselbrunn. Det är ett oisolerat kalvstall med enkelboxar och gruppboxar och har varit ett lyft för kalvhälsan. Bästa investering är mjölkrobotarna.

HOBBY/SEMESTER: Engagerad i byalag och fiskevårdsförening. Älskar att resa och har varit på Hawaii samt i Kina, Indien och Sydafrika.

EKONOMI: Trimmar produktionen för att få avkastning på investeringarna. De ökade kostnaderna är ett orosmoment. Elpriset i december har varit bedrövligt, som mest 6,50 per kilowattimme. Funderat på solpaneler, men det hjälper inte mot dyr el på vintern.

ÖVRIGT: Viltskador av vildsvin och dovhjortar är ett stort problem. Det går inte ens att så in vallen i spannmål. Försöker jaga med hjälp av jaktlaget. Tjurkalvarna säljs avvanda. Har en stuga som hyrs ut till framför allt tyska turister.

Vi mjölkbönder – Brunkelstorp

Gård: Anders Jeppsson med sina två medarbetare Sandra Persson och Erik Jönsson.

Växtodling: 150 hektar åker och naturbete, odlar enbart vall. Vallarna sås in i westerwoldiskt rajgräs. Allt lagras som rundbalar, egen maskinkedja utom en gödseltunna som delas med en granne. Konventionell.

I juni 2021 fanns det 265 företag med mjölk­produktion i Skåne län. Källa: Jordbruksverket