Ung mjölkbonde satsar på mjölkkor i Österrike

I Österrike driver Linus Andersson Grönvall mjölkproduktion med ett 40-tal kor. Och det utan att lämna Sveriges gränser. Släktgården ligger nämligen i norra Uppland.

Text, Foto Linda Grimstedt

FAMILJ: Linus Andersson Grönvall, 25. Mamma Karin Grönvall, pappa Per Andersson och syster Maja Andersson Grönvall. Linus driver företaget men familjen hjälper till.

KOM IN I YRKET: Gått Jälla lantbruksskola samt jobbat två år på en annan gård. Tog över arrendet av familjegården 2018.

BESÄTTNING: Blandad besättning, hälften SRB, hälften holstein. En simmental. Antalet mjölkande varierar över året, med fler kor på sommaren. I januari mjölkades 24 kor, som mest har de varit 43. Behåller alla tjurkalvar. Stutarna slaktas vid 30–36 månader.

PRODUKTION: Avkastning 7 319 kilo ECM på senaste provmjölkningen, 4,6 procent fett och 3,52 procent protein. Har provat att utfodra mer intensivt för ökad avkastning men det innebar för mycket manuellt arbete.

STALL: Äldre uppbunden ladugård från tidigt 1900-tal, ombyggd på 90-talet. Långbås med 36 platser. Kalvar i gruppbox inne i ladugården. Kvigor i tre grupper i öppen maskinhall med nygjuten platta. Stutar i utedrift med båghall.

UTFODRING: Blandar helsäd med första och andraskörd i en Keenan-vagn. Tippar utanför och kör in manuellt med en hjulgrabb. Kraftfoder av krossad åkerböna, korn och vete. Inköpt pellets när åkerbönan tar slut. Kalvar får helmjölk 2×4 liter upp till 8–10 veckor samt fri tillgång på kofodret. Kvigor får ensilage från äldre vallar.

AVEL: Semex gör seminplan. Sämre kor semineras med fleckvieh för att kunna välja om avkomman ska behållas för rekrytering eller kött. De som inte ska rekryteras efter, semineras med köttras.

INVESTERINGAR: Så länge gården arrenderas görs mindre löpande förbättringar. En begagnad rälshängd fodervagn ska monteras.

KOR VI MINNS: 501 Linda. En trevlig ko som alltid skötte sig bra. Fick en böld och opererades på Lövsta idisslarklinik men kom tillbaka och mjölkade ytterligare ett år.

FRAMTID: Vill ta fram hållbara kor som mjölkar länge, är billiga i drift och som passar i det småbrutna landskapet.

FRITID: Jakt och att umgås med kompisar. Aktiv i LRF-ungdomen. Har biodling med 15 kupor och odlar en del grönsaker.

Vi mjölkbönder – Lindänget

Gård: Österrike gård, Tierps kommun. Tidigare släktgård i sju generationer. Ägs nu av en granne. 

Växtodling: 150 hektar varav 45 hektar vall, 40 hektar naturbeten, 10 hektar permanent bete på åkermark, 10 hektar helsäd och resterande korn, höstvete, med mera.

I juni 2022 fanns det 93 företag med mjölk­produktion i Upplands län. Källa: Jordbruksverket