LGS lantbruk har nytt foderkök på önskelistan

En av landets första lösdrifter kom i gång på LGS lantbruk redan på 1960-talet. Nu driver tredje generationen gården vidare.

Text, Foto Camilla Olsson
Familj


Bröderna Robin Granberg, 40 år, och Ronnie Granberg, 42 år.

Kom in i yrket


Bröderna är uppväxta på gården och är tredje generationen som driver den. Robin Granberg har jobbat heltid på gården sedan naturbruksgymnasiet. Ronnie Granberg har bland annat kört lastbil men började jobba mer i företaget när deras pappa blev sjuk. Båda har efterhand gått olika fortbildningskurser.

Stall


LGS Lantbruk har haft lösdrift sedan 1967. Stallet byggdes efter lantbruksnämndens ritning men då fanns inte några foderstationer. De första monterades in under slutet av 1970-talet. I början av 1980-talet installerades Alfa feed och det gav ett rejält uppsving i mjölkavkastningen. 2002 helrenoverades stallet och en mjölkrobot och nya foderstationer sattes in, vilket även då ökade avkastningen ordentligt. Samtidigt flyttades ungdjuren till en utbyggnad med kalvammarobot.

Besättning


Har 81 årskor och 70–80 ungdjursplatser – alla är holstein.

Avel


Cirka 50 procent av korna semineras med köttras och x-vik används på alla kvigor. Gården har 25 procents rekrytering och säljer tjurkalvarna till en granngård. Köttraskvigorna sälj till Scans livdjursförmedling.

LÄS MER: Här läser du Husdjur som e-tidning

Ko vi minns


696 Karin var en 100-tonnare och hennes dotter kan också bli det. Båda var/är stora och taniga.

Produktion


Årsproduktion på 12 000 kilo ECM. Målet är 2 400–2 500 kilo i mjölkroboten varje dag. Celltalen ligger på 100 000–170 000 celler per milliliter och gården får kvalitetstillägg på mjölken.

Ansvarsfördelning


Robin Granberg har ansvar för avel och djuren. Ronnie Granberg ansvarar för växtodlingen.

Investeringar


Bröderna funderar på att investera i ett foderkök och ta in rivare. Men eftersom en traktor nyligen gick sönder, försommartorkan och att mjölkpriset sjunker får det skjutas på framtiden. De har också funderat på att bygga ny ladugård men anser att avskrivningstiden är lite för lång för byggnader.

Fritid


Båda har barn och fritiden ägnas mycket åt familjen och fritidsaktiviteter, bland annat husvagnssemestrar.

Framtiden

Brödernas ambition är att hålla i produktionen som den är i dag. I takt med att skulder betalas av hoppas de kunna anställa personal.

LÄS MER: Planerar för generationsskifte

Vi mjölkbönder – LGS lantbruk AB

Gård: LGS lantbruk AB i västra Hjoggböle, Skellefteå kommun, i Västerbotten.

Växtodling: Brukar cirka 200 hektar, varav arrende är cirka 35 hektar. Odlar 128 hektar vall med helsädesinsådder, 68 hektar korn och har 5–13 hektar bete. Cirka 5 hektar träda.

I juni 2022 fanns det 151 företag med mjölk­produktion i Västerbottens län.. Källa: Jordbruksverket