Claes Jonsson: Våga stå upp för kon

Kor och mjölk har varit viktig för människors utveckling och fortlevnad. På senare år ifrågasätts dock mjölk och kött allt mer och därför behöver mejerier och övrig kooperation står upp för oss mjölkbönder.

Mjölkkon viktig för utvecklingen

Mjölkkon har under en lång tid varit mycket viktig för människans utveckling. Inte minst här i Norden. Vi nordeuropeer har till och med utvecklat en gen som gör att vi i vuxen ålder kan dricka mjölk. Kon har gett oss mjölk och kött och därmed högvärdiga proteinrika livsmedel. Det har gjort att vi kunnat nyttja steniga, blöta och på andra sätt svårbrukade marker som bete eller ängsmark, vilka inte kunnat ge oss mat utan korna. Utan mjölk och kött hade vi inte kunnat få i oss nödvändiga vitaminer, mineraler och näring under vintertid när det inte finns färsk frukt och grönsaker. Som tack för detta har vi människor sörjt för att korna fått foder, vatten och tak över huvudet under vintern.

Mjölk har ansetts så viktig att den införts i skolmåltiden. Den har till och med subventionerats för att alla människor i landet skulle ha råd att dricka mjölk. Eftersom i princip alla drack mjölk har D-vitamin tillsatts i mjölken för att kompensera för bristen på solljus.

LÄS MER: Fler spaningar hittar du i Husdjurs e-tidningar (så loggar du in)

Ökade krav men utan mer betalt

Att mjölk och kött de senaste 30–40 åren undan för undan ifrågasatts alltmer, är egentligen helt osannolikt och otroligt skrämmande. Djurrättsaktivister har tillåtits trakassera djurägare. Mjölk och kött anses numera vara skadligt för både hälsa, miljö och klimat. Till och med kon i sig ses som en klimatbov. Kostrekommendationer har ändrats och rött kött är som ett rött skynke för klimatrörelsen.

Detta har skett samtidigt som vi mjölkbönder släppt djuren i lösdrift allteftersom vi byggt nytt. Vi har effektiviserat vår produktion och gett korna bättre och bättre komfort. Avkastningen har ökat och svenska folket har kunnat handla mat till en allt lägre del av sin disponibla inkomst. En av orsakerna till det är att vi lantbrukare ökat våra skulder och inte fått betalt för allt arbete. Dålig lönsamhet har fått många att sluta och få yngre kan eller vågar satsa.

Trots allt detta får vi ingen uppskattning för det vare sig från mejerier eller övriga samhället.

LÄS MER: EU-kommissionen kastar ut barnet med badvattnet

Vågar inte hävda mjölkens förträfflighet

Det värsta är att inte ens våra egna ekonomiska föreningar står upp för oss. Kooperationen med mejerierna i spetsen är livrädda för negativ publicitet och har skärpt upp krav så att ingen vid en kontroll utifrån de regler som finns klarar att uppfylla dem. Mejerierna vågar inte ens hävda kons och mjölkens förträfflighet utan accepterar att göra klimatberäkningar som man från början vet är felaktiga. Resultatet av alla regler och krav är att många mjölkbönder går med en ständig oro för kontroller från samhället, men framför allt från mejerierna.

Jag vill att våra mejerier och övrig kooperation står upp för oss mjölkbönder. Detta genom att våga lita på att det räcker med myndigheternas kontroller vad gäller djurskydd. Samt att våga hävda hur förträfflig fotosyntesen och kretsloppet är och att det inte behövs vare sig klimatberäkningar eller hållbarhetsbetalning.

Claes Jonssonär mjölkproducent med 280 kor på Bankebolet i Tibro och ordförande i Sveriges mjölkbönder.

Spana i Husdjur!

Har du något ämne du vill att vi ska skriva om i Husdjur? Eller vill du själv skriva? Hör av dig till oss på husdjur@vxa.se eller telefon 010-471 09 42.