Grön gård gasar på

Vi mjölkbönder

Familjen Persson-Karlsson vill bli mer självförsörjande och satsar på hållbar mjölkproduktion där gödseln kan förädlas till elektricitet i en biogasanläggning. Familj: Lars Persson, 62 och Kerstin Karlsson, 58 samt sonen Patrik Persson, 34. Dessutom sönerna Björn, 32 och Johan, 31, samt dottern Thea, 25, som hjälper till vid behov. Anställda: Djurskötaren Linnéa Östlund. Besättning: Cirka 65 årskor, 1/3 […]

168 Rullan, kviga i Vikings embryoprogram

Rullar på genom generationer

Kor vi minns

Den yngsta medlemmen i Rullan-familjen blev embryodonator i Finland. Tre generationer före henne fortsätter att producera mjölk i besättningen på Väggarp.

Fräsch som en tredjekalvare

Kor vi minns

Valla är en välkänd kofamilj som spridits från Juby gård över hela landet. På granngården Göstad har 1833 Valla gett upphov till en ny gren av familjen.