Möt Årets djurskötare

Porträtt

Bernt Bengtsson, ansvarig för mjölkproduktionen på Olofstorp i Valinge, är Årets djurskötare 2022. Ett livslångt lärande, noggrannhet med detaljer och en vilja att föra kunskapen vidare till nya generationer, ligger bakom utmärkelsen.

Kor viktiga i cirkulärt jordbruk

Vi mjölkbönder

Korna på Stora Hällsta ger gödsel och vallen ger en bra växtföljd för brödspannmålen. Familjen Pettersson har producerat mjölk under 30 års tid i ett ekologiskt och cirkulärt jordbruk.

Resultaten från Elmia

Nyheter

Cirka 150 vackra mjölkrasdjur ställdes ut vid Elmiautställningen i oktober 2022. Här kan du se samtliga placeringar.

Showmanship med guldkant

Nyheter

Äntligen fick svenska showmanship ungdomar återigen tävla på Elmia. Det blev en duktig kvartett som toppade sina respektive klasser.

Senaste ändringarna i utställningskatalogen

Nyheter

Cirka 150 mjölkrasdjur förväntas visas under djurutställningen på Elmia. Efter pressläggning av katalogen har en rad förändringar i anmälningarna gjorts. Följ med i vad som händer bland mjölkrasdjuren här nedan.

Hon satsar på balans, bredd och Barbie

Porträtt

Holsteinföreningens ordförande har en tydlig bild av vilken ko hon vill avla fram. Anki Sandin brinner för holsteinrasen och för att få ungdomar intresserade av mjölkproduktion.

Tufft år påverkade medelavkastningen

Nyheter

Medelavkastningen per ko sjönk något under kontrollåret 2021-2022. Antalet kor och besättningar i kontroll har också fortsatt att minska. Ett ekonomiskt tufft år i kombination med teknikutvecklingen anges som tänkbara orsaker.

Valde kor efter sjukskrivningen

Vi mjölkbönder

Efter att ha arbetat som socionom bestämde sig Sofi Larsson för att ta över mjölkproduktionen i Dalby efter sina föräldrar.

Robert Albertsson, ordförande i SRB-föreningen

Robert Albertssons idealko – 10 kalvar och 100 ton mjölk

Porträtt

Ung och engagerad kom Robert Albertsson in i SRB-aveln. Nu leder han föreningen och vill öka det internationella samarbetet.

Framtiden behöver hållbar energi

Opinion

Lantbruket behöver hållbara lösningar för sitt energibehov. Lisbeth Karlsson reflekterar över utvecklingen.