Höga nivåer av antikroppar gör skillnad för kalven

Kalvar som fått höga nivåer av antikroppar via råmjölk har lägre risk för diarré och dödlighet. De har också högre chans att bli dräktiga, visar en studie vid universitetet i Michigan.

En amerikansk studie från 2020 har tidigare föreslagit att höja ambitionen för överföring av passiv immunitet via råmjölk, och dela in nivån av antikroppar hos kalven i fyra nivåer. Nu har forskare vid universitet i Michigan studerat om det är någon skillnad på sjuklighet och dödlighet för kalvar från de fyra olika kategorierna. Artikeln publicerades nyligen i Journal of dairy science.

Data från 4 336 mjölkkalvar på en kommersiell mjölkgård i Michigan analyserades.

Låga nivåer ger ökade risker

Jämfört med kalvar med utmärkta nivåer av antikroppar visade kalvar i de sämre kategorierna ökad risk för diarré. Risken för lunginflammation skilde sig dock bara mellan kalvar i dåliga och utmärkta grupper. Risken för dödlighet före avvänjning var också högre hos kalvar med dåliga antikroppsnivåer jämfört med utmärkta. Däremot fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i risk för dödlighet mellan var och en av de tre högre nivåerna av antikroppar.

Kalvar i den sämsta gruppen hade 64, 55, respektive 24 procents lägre chans att nå första insemination, dräktighet eller första kalvning, jämfört med de högre grupperna.

Ingen skillnad efter inkalvning

Det fanns dock inga skillnader i daglig tillväxt, antal inseminationer eller mjölkproduktion vid första laktation mellan de olika nivåerna.

Resultaten visar att användning av hög överföring av immunitet har bra effekt på kalvhälsa och reproduktion, medan effekterna på framtida prestation är mer begränsad.

LÄS MER: Råmjölk skyddar kalven

Fakta/Antikroppar

De fyra föreslagna nivåerna av passiv immunitet hos kalvar. Totalprotein i blodet, gram per liter.

  • Utmärkt = >62
  • Bra = 58 – 61
  • Acceptabel = 51 – 57
  • Dålig = <51

Källa: Lombardi et al.