Fokus på företagandet i Husdjur nummer 1

Företagande är temat i Husdjur nummer 1. Där möter vi tre mjölkföretagare som berättar om hur de har hanterat det ovanliga ekonomiska läget under 2022 samt hur de planerar för 2023. Vi berättar också om Kokontrollen som nu uppdateras med ny teknik, samt besöker Lettland där mjölkpriset hålls uppe med hjälp av export.

Text, Foto Linda Grimstedt

Tema: Företagande

Rekordhöga kostnader och rekordhöga intäkter för mjölken. Våxtorp lantbruk, Womtorps gård (bilden ovan, Christina och Ulf Winblad) och Botans lantbruk har alla utsetts till Årets mjölkföretag och berättar hur de har arbetat under 2022 för att hantera den ovanliga situationen. Vi har också kartlagt hur många mjölkföretag som har tecknat ett kollektivavtal för sina anställda och så möter vi två mjölkbönder som driver sina gårdar i ett gemensamt företag.

Flexiblare kokontroll

Kokontrollen fyller 125 år. Samtidigt har det blivit dags att uppdatera tekniken som den svenska kodatabasen bygger på. Det möjliggör en mer flexibel kokontroll och nya verktyg som underlättar vid planering och inrapportering av provmjölkningen. Vi berättar om rådgivningsföretagens tankar kring avkastningskontrollen i framtiden och möter två gårdar som har valt olika väg för att följa upp sin produktion.

Likvärdig djurskyddskontroll

I ett nytt projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet ska det undersökas hur djurskyddskontrollen kan bli mer likvärdig. Doktoranden Ida Brandt berättar hur det ska gå till.

Utmaningar möjliggör utveckling

2023 ser ut att bli lika ekonomiskt utmanande som 2022. Caroline Göransson på Ludvig och co ger råd kring hur en företagsanalys kan genomföras, för att se att gården håller rätt kurs när det blåser.

Export ger lyft åt lettisk mjölk

Mjölkpriset har stigit i Lettland, precis som i övriga Europa. Men stora delar av mjölken går på export och de inhemska mejerierna har svårt att vara med och konkurrera om mjölkråvaran. Vi möter lantbrukare och mejerister som berättar om den lettiska mjölkbranschen.

Kor vi minns: Klara

184 Klara på Lutarp var en förebild för SRB-rasen. Så snygg att hon blev SRB-föreningens modellko och avbildad i föreningens logga. Hon blev 13 år och mjölkade under de åren totalt 109 650 kilo ECM.

Det och mycket mer i Husdjur 1 2023 med utgivningsdag 25 januari.

Så läser du Husdjur

Husdjur finns också som e-tidning, med alla utgåvor sedan 2014. E-tidningen är sökbar och har även en uppläsningsfunktion. Här hittar du e-tidningen: Husdjur

E-tidningen ingår i alla prenumerationer. Här kan du teckna en egen prenumeration och få direkt tillgång till e-tidningen: Prenumerationstjänst (preno.se)