Torrsommar: Åtgärderna du bör göra nu

Den torra starten på sommaren gjorde att första vallskörden blev mindre än normalt på många håll i landet. Fler djur än vanligt har också anmälts till slakt. Det finns även andra åtgärder att göra redan nu om torkan håller i sig.

Text Camilla Olsson
Text Linda Grimstedt

Fler djur har anmälts till slakt än vad som är vanligt vid den här tiden bekräftar slakteriföretaget KLS. Enligt Paul Robertson, vice vd, var slaktanmälningarna cirka 12 procent fler för maj månad jämfört med samma månad i fjol.

— Man är lite mer aktiv med att slå ut kor och skicka till slakt. Man minskar också antalet djur på bete och skickar djur som är slaktfärdiga. Sam-tidigt är det bra efterfrågan på nötkött och lagren hos industrin är inte så stora. Vi har också kunnat hålla värdet på nöten och hoppas kunna hålla ett stabilt pris, säger han.

LÄS MER: Kor påverkas tidigt av sommarvärmen

Foderåtgärder att göra

För den som har fått en lägre första skörd finns saker att fundera över. Anna Aurell-Svensson, växtodlingsrådgivare, och Torbjörn Lundborg, produktionsrådgivare, båda på Växa, lyfter fram vikten av att redan nu inventera foderlagret.

Odlas spannmål i egen produktion kan det vara möjligt att ta helsäd till foder, särskilt om den är torkstressad. Odlas spannmål hos grannar går det kanske att köpa för att ta helsäd eller halm att dryga ut foderstaten med.

– Ser man att det blir dåligt med foder är det en idé att börja dryga ut foderstaten redan nu. Fundera över tillgången till halm som går att mixa och börja titta på ersättningsfoder, säger Torbjörn Lundborg.

Generell dispens för trädor

Se också över arealerna. Kanske finns närliggande marker eller grönområden som går att använda eller kollegor som fått en bra skörd och vill sälja den. Även trädor kan komma till användning då det i år finns en generell dispens för att skörda dessa om det är anmält i Sam-ansökan.

– Det är bra att ta trädan innan den är förvuxen, säger Anna Aurell-Svensson.

Om torkan fortsätter kan det vara bra att så en mellangröda i början av augusti och skörda som foder, men då krävs en väderförändring mot slutet av juli. Erfarenheter från 2018 visade att havre stod sig bra som mellangröda. Även ärter och korn kan fungera men växtföljden måste betänkas och vad som odlades på skiftet innan, enligt Anna Aurell-Svensson.

– Ska man ta skörd är havre med eller utan ärter ett bra val. Vissa höstsår råg och tar helsäd tidigt nästa år för att få foder och sår sedan majs. Men vill man förlänga betesperioden kan blandningar med westerwoldiskt rajgräs vara bättre om hösten blir kall, säger hon.

LÄS MER: Sprinklers lindrar mer än skugga

6 torktips

  • Är fodernivåerna låga börja dryga ut fodret redan nu med ersättningsfoder och halm.  
  • Det är svårt att ge ett generellt råd om vallbrott. Det kan vara lockande att behålla äldre vallar på övertid. Men det är lätt att hamna i en spiral med dåliga vallar. Då kan det vara bättre att bryta och satsa på nya insådder och helsäd kommande år.
  • Döm inte ut insådd i vall för snabbt. Erfarenheterna från bland annat 2018 visar att de kan bli bättre än man tror samtidigt behöver det kontrolleras så att det inte har lönngrott. Ser man ingenting får man ändå chansa på att bättra på insådden tidig höst.
  • Havre är en bra mellangröda vid torka. 2018 testades olika grödor och exempelvis blev westerwoldiskt rajgräs,råg och foderkål svår-skördat men fungerade som bete.
  • Behöver fodret drygas ut och om du inte har en egen fodermixer behöver du hitta en lösning. Har du hackad halm och hackat ensilage kan ett pålastarbord vara en möjlighet.
  • Om du skördar trädor eller mark du tidigare inte har brukat: Gå över markerna innan skörd för att undvika att få med giftiga växter.

    Källa: Rådgivarna i texten och Växas webbinarium om torka och värmestress.