Elestorps besättning är byggd på tio kor

På Elestorp gård är betesdriften viktig och djuren går ute sju månader om året. Korna härstammar från farfars gård och inga utomstående köps in.

Text, Foto Camilla Olsson
Familj

Åsa Sandgren och sambon Peter Nilsson. Åsas pappa Hans Sandgren arbetar också en del på gården.

Kom in i yrket

Åsa Sandgren föddes in i yrket. Jobbade tidigare tolv år på mjölkgården JB Holstein utanför Hörby. Dessförinnan arbetade hon på en resebyrå i Lund.

LÄS MER: Här läser du Husdjur som e-tidning

Arbetsfördelning

Åsa Sandgren sköter mjölkningen och har ett övergripande ansvar på Elestorp. Kalvarna tar Peter Nilsson hand om, även utfodringen under stallperioden. Hans Sandgren jobbar mycket på åkrarna och med stängselarbete.

Stall

Uppbundet med plats för 50 mjölkande kor. Husgrund från 1944. 1992 förlängdes stallet, då dubblades antalet koplatser och ny inredning sattes in. 2020 byttes utgödslingen i samband med generationsskifte.

Besättning

49 årskor, alla är SRB. Åsa Sandgrens farfar hade kor på granngården Harphult. När hennes pappa 1978 flyttade till sin farmors föräldrahem flyttade de tio korna med. Det är grunden för dagens besättning, några utomstående djur har aldrig köpts in.

Foder

Grovfoder och inköpt kraftfoder. En del halm blandas också i foderstaten. Betesdriften är viktig och korna går ute från maj till början av december.

Ko vi minns

När besättningen flyttades 1978 och Åsa Sandgren stod i traktorn och tittade bak i kärran där korna åkte, en och en. Bland annat nummer 49 som hade stora fina horn.

Produktion

10 168 kilo mjölk och 10 826 kilo ECM. Fett 4,2 procent och protein 3,6 procent. Generellt bra juverhälsa. Den senaste tiden har tankcelltalet legat på 122 000 per milliliter.

Investeringar

Har nyligen beställt ny diskautomat. Eftersom det sällan finns reservdelar till saker från 1992 försöker de ligga steget före. Har också tittat på nya båspallmattor.

Fritid

Är fotbollsintresserade, både Åsa Sandgren och Peter Nilsson har spelat tidigare. Numera utövar deras tonårsbarn idrotten. Övriga intressen är natur, jakt och odling i det egna trädgårdslandet och växthus.

Framtiden

Drömmer om att betesdrift ska få ett högre värde och att gårdar med mycket bete ska få betalt från mejeriet för det ur klimatsynpunkt. Åsa Sandgren menar att det är det som konsumenterna till syvende och sist ser som ett mervärde.

LÄS MER: LGS lantbruk har nytt foderkök på önskelistan

Vi mjölkbönder – Elestorp gård

Gård: Elestorp gård AB i Elestorp, Hörby kommun i Skåne län.

Växtodling: Brukar 42 hektar åkermark, av dessa odlas vall på 34 hektar. Övriga 8 hektar är betesmark på åkermark. Utöver det har gården 40 hektar betesmark, varav 30 hektar är naturbetesmark.

I juni 2022 fanns det 248 företag med mjölk­produktion i Skåne län. Källa: Jordbruksverket