Här betar fem 100-tonnare

I somras hade nästan 10 procent av korna hos Brorsans lantbruk i Holmsveden mjölkat över 100 ton. Det ledde till en fin sommarbild med fem 100-tonnare i samma hage.

Text Linda Grimstedt

Foto: Thomas Åkerlund

Tidigare har som mest två 100-tonnare funnits i besättningen hos Brorsans lantbruk. Men i somras hade hela fem kor samtidigt tagit sig över den magiska gränsen. Av dessa heter en Stella, övriga Brunetta.

– Det är otroligt hur många Brunettor som har förmågan att bli gamla, säger Thomas Åkerlund som driver gården med sin bror Stefan.

3,9 laktationer per ko

Då, i somras, låg snittet för antal laktationer i besättningen på 3,9 per ko. Thomas Åkerlund säger att han inte gör något särskilt för att korna ska bli gamla. Samtidigt har han aktivt hållit nere antalet kvigor som fått kalva in. De två första laktationerna är helt enkelt inte så intressanta för honom.

– Jag är mer nyfiken på hur en tredjekalvare är som femtekalvare. Det får många aldrig se, säger han.

Han vågar också lita på att en ko som haft en dålig laktation kan komma igen och göra bättre ifrån sig under nästa. Äldre kor kan ha fler krämpor, men samtidigt har han hunnit lära känna dem och vet vad var och en behöver.

– Vi ligger inte högre i sjukdomar här än andra.

Ny ladugård byggs

Nu blir besättningen dock allt yngre. I vår är planen att stalla in i den nya robotladugård som just nu byggs på gården. Med fullt fokus på egen rekrytering när besättningen ska fördubblas, sänks medelåldern. Men Thomas Åkerlunds mål är att om några år öka antalet snittlaktationer igen. Han hoppas att även de äldre korna ska fungera i den nya ladugården.

– De klarar ju att gå in och ut från betet, så nog ska de kunna gå i lösdrift också.

Två av sommarens fem 100-tonnare har nu fått gå till slakt. Det är ännu en sak som Thomas Åkerlund gillar med sina äldre kor – att skicka välväxta djur som får en hög klassning.

– Varje ko ska helst ha en planerad slakt. Gärna 300 laktationsdagar efter sista kalvning. Jag kan känna mig nöjd när jag skickar bra kor och får ett fint avslut.

Läs lite mer om en av dem här bland Kor vi minns.