Allt större storleksskillnad mellan mjölkgårdar

Mjölkinvägningen ökar, men både antalet mjölkgårdar och mjölkkor minskar. Det visar Jordbruksverkets helårsstatistik för 2023. Mjölkgårdarna är nu färre än 2 600.

Text Linda Grimstedt
Grafik Andrea Stolt

2 598 företag med mjölkkor fanns det i Sverige i december förra året. En minskning med 4,9 procent jämfört med samma månad året innan. Antalet mjölkkor minskar också, om än i lägre takt. 289 182 mjölkkor fanns det i december 2023, vilket motsvarar en minskning om 2,9 procent.

Källa: Jordbruksverket
Källa: Jordbruksverket

– Tyvärr tappar vi fortfarande många mjölkföretag, men det har bromsat in något. Det glädjande är att invägningen har vänt, kommenterar Peter Kofoed, chef för LRF Mjölk.

Högre än treårssnittet

Den svenska mjölkinvägningen ökade under 2023 med 1,9 procent eller 54 miljoner kilo, jämfört med 2022 som hade en något lägre invägning än åren innan. Jämfört med treårssnittet 2020–2022 ökade mjölkinvägningen 2023 med 1,6 procent.

– Det är en signal om att det börjar gå bättre för mjölkbranschen. Allt fler investerar i nya moderna stallar och korna mjölkar mer, säger Peder Kofoed.

Under 2023 gjorde Jordbruksverket även en så kallad strukturundersökning, vilket ger mer detaljerad statistik över den svenska animalieproduktionen. De siffrorna är hämtade i juni 2023, men publicerades först i januari i år.

Den statistiken visar tydligt hur strukturomvandlingen mot färre men större gårdar fortsätter. De 10 procent största mjölkgårdarna har nu 32 procent av korna, medan de 10 procent minsta mjölkgårdarna bara har 2 procent av korna. Samtidigt är de allra flesta mjölkgårdar i Sverige fortfarande relativt små.

74 kor på mittersta gården

Utslaget på samtliga mjölkföretag hade genomsnittsgården i Sverige förra året 110 kor, en ökning med 12 kor sen 2020. Men mediangården – alltså den i mitten om alla gårdar sorteras i storleksordning – hade under förra året bara 74 kor vilket innebär att hälften av alla svenska mjölkgårdar har 74 kor eller färre. De gårdar som försvinner finns framför allt i storleken 49 mjölkkor och färre, medan antalet gårdar med 100 kor och mer ökar något.

Klyftan i koantal ökar mellan de största och minsta gårdarna. 1990 skiljde det 35 kor mellan gården på p 10 och gården på p 90. 2023 var skillnaden 192 kor. P=percentil. Det vill säga företag indelade i storleksgrupper om 10 procent. P 10 blir för 2023 den 259:e minsta mjölkgården och p 90 den 259:e största av 2 598 mjölkgårdar.

Peter Kofoed säger att det är svårt att ha synpunkter på den utvecklingen. Men han tror att fler mindre gårdar kunde fortsätta hållas i drift om investeringsstöden även riktades till gårdar som inte kan eller vill utöka djurantalet.

– Så att man kan behålla samma antal kor men bygga om till lösdrift. Det skulle bromsa tappet, säger han.