En grå ko tittar fram över ryggen på en annan ko.

Mjölkkons livslängd påverkar både miljö och ekonomi

Forskning

En förbättrad fruktsamhet i besättningen minskar behovet av rekryteringskvigor och ökar kornas livslängd. Samtidigt kan det förbättra gårdens ekonomi och sänka metanutsläppen. Det är slutsatser från en simuleringsstudie om hållbarhet i mjölkproduktionen.

Sökes: Mjölktankar till Ukraina

Nyheter

Det råder brist på mjölkningsutrustning till överkomligt pris i Ukraina. Svenske Johan Gillgren har engagerat sig i att köpa in begagnade mjölktankar och exportera dem till det krigsdrabbade landet.

Flugor – en utmaning på betet

Forskning

Redan ett mindre antal flugor kan ge minskad tillväxt och leda till skador på både djur och betesmark. Det visar en genomgång av aktuell forskning.

Baletite och SilotitePro minskar ensilageförlusterna

Annons

Husdjurs årliga sommarfrågor är tillbaka. Tillsammans med vår systertidning Nötkött har vi satt ihop sommarquiz 2024. Svara rätt på alla frågorna och ha chansen att vinna ett fint kalvtäcke!

Tävla i Husdjurs sommarquiz 2024

Familj

Husdjurs årliga sommarfrågor är tillbaka. Tillsammans med vår systertidning Nötkött har vi satt ihop sommarquiz 2024. Svara rätt på alla frågorna och ha chansen att vinna ett fint kalvtäcke!

Alla vill kornas bästa

Opinion

Det finns många frågor om vad som är kornas bästa, som inte fått några svar under den senaste tidens diskussion om beteslagens vara eller icke vara. Det gör det svårt för konsumenterna att bilda sig en välgrundad uppfattning, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Inte ens grönt stål kan stilla hunger

Spaning

Klimat och krig går hand i hand med brist på mat. I Norrland finns förutsättningar för att fortsätta föda världen. Men då måste samhället skapa förutsättningar. För inte ens grönt stål kan göra människor mätta, skriver journalistprofilen Sverker Olofsson i sin spaning för Husdjur.

Emmy gillar uppmärksamhet

Kor vi minns

Tjurmodern 1122 Emmy gillar uppmärksamhet. Trots sitt ganska bestämda lynne uppförde hon sig exemplariskt när det var dags för fotografering.

Stegvis avvänjning minskar stress i ko-kalv-system

Forskning

Att låta kalven gå kvar med kon efter födseln kan ge ökad välfärd för ko och kalv genom att de får utföra naturliga och högt motiverade beteenden. Men det är också kopplat till en mer utmanande avvänjning.

Vy av datorskärm som visar kurvor för BHB i en besättning.

Förlamning och högt BHB vanligare i ekobesättningar

Forskning

Förekomsten av förlamning/kramper samt högt BHB-värde skiljer sig mellan ekologiska och konventionella besättningar. Det pekar på behov av riktad rådgivning inom näringsförsörjning och hälsa.

En mjölkbil med släp framför silotornen på Umeå mejeri.

Norrmejerier efter cyberangreppet: ”Ett angrepp på Sverige”

Nyheter

Cyberangreppet mot Norrmejerier kommer att innebära ett tungt ekonomiskt bakslag för föreningen. Vd Gerhard Bley ser även händelsen som ett angrepp på svensk livsmedelsförsörjning.