Efter regn kommer (för mycket?) sol

Opinion
Det är lätt att känna ryggen krökas av alla pålagor, regler och krav som lantbruket lyder under. Men ska något prioriteras är det kanske ändå klimatmålen. Det skriver Linda Grimstedt i sin senaste ledare.

Gammal i gården …

Opinion
I ledaren i Husdjur nummer 5 skriver Ann Christin Olsson om den senaste statistiken över mjölkföretagarnas ålder, där andelen äldre mjölkbönder har ökat.

Om vikten av att berätta en bra historia

Opinion
En låg självförsörjning kan hårdraget leda till att människor behöver odla sin egen mat. Med bra exempel kan branschen hjälpa allmänheten att förstå vikten av ett starkt inhemskt jordbruk, skriver chefredaktör Linda Grimstedt i sin ledare.

Baletite och SilotitePro minskar ensilageförlusterna

Annons

ARLA HAR SLUTAT att producera och skicka ut sitt informationsblad i fysisk form till medlemmarna och diskussionen har tagit fart på Facebook. Behövs tidningen eller går det lika bra att få informationen via en applikation på mobiltelefonen eller på föreningens webbplats för medlemmar? Det är en ständigt aktuell fråga – på vilket sätt vill mottagaren/läsaren få informationen? Tryckt på papper eller i digital form?

Fötterna på jorden eller huvudet i molnet?

Opinion
Arla har slutat skicka sitt informationsblad till medlemmarna och Holstein Internationals läsare föredrar en papperstidning. Vad tycker du, går det lika bra att läsa på webben eller är det en papperstidning som gäller?

Goda ledare – ett vinnande koncept

Opinion
Kandidaterna till Årets djurskötare och Årets ungdomsdiplom kommer ofta från gårdar som arbetar med ledarskapet. Kring det reflekterar Lisbeth Karlsson i sin ledare.

Debatt: Ko med kalv – ett onödigt försök

Opinion
Att låta kalvarna gå med korna i en modern lösdrift är riskabelt för både djur och människor. Det menar djurskötaren Sven Brandel som anser att det pågående försöket på SLU är onödigt.

SLU: Stort intresse för projektet

Opinion
Vi är medvetna om riskerna, och det är en av anledningarna till att vi forskar på detta, skriver SLU i sitt debattsvar om försöken med ko och kalv.

Ko med kalv – snart i ett stall nära dig

Opinion
Att överväga en avdelning där kalvarna går ihop med korna, lär om 20 år vara en lika naturlig del av byggprocessen som det en gång var att ta ställning till lösdrift eller uppbundet. Det förutspår Husdjurs chefredaktör i sin ledare.

Mindre snack och mer verkstad

Opinion
Diskussioner om livsmedelsstrategin måste resultera i tydliga åtgärder om svenska lantbrukare ska vilja investera för ökad produktion. Det skriver Lisbeth Karlsson i sin ledare.

Företagandet – en livsstil

Opinion
Är mjölkföretagandet en livsstil eller ett jobb? Kring det resonerar Lisbeth Karlsson i sin ledare.