Årets vallmästarfinalister: Fogdegården

På Fogdegården norr om Skövde finns en väl utvecklad vallstrategi. Den ändras inte av att gården nu ställer om till konventionellt.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Tomas Bengtsson och sonen Simon lade vid årsskiftet om från ekologisk till konventionell produktion med de 110 korna som producerar i genomsnitt cirka 12 000 kilo ECM. Om några år planeras en utökning av mjölkproduktionen och koantalet med ytterligare en robot för att ge Simon Bengtsson mer arbetstid hemma på gården.

Planen ligger fast

Men omläggningen till konventionellt innebär inga förändringar i vallstrategin, förutom att vallarealen kommer att minska något under några år. De har nämligen hittat ett vinnande koncept.

Tomas Bengtsson vill ha en så stor andel vallfoder som möjligt i foderstaten och blandar därför 2-3 olika skördar till en mix som ska täcka en dygnsavkastning på 30-35 kilo. Den kombineras med spannmålskross och koncentrat i robot och foderstationer som ger en dygnsavkastning på 41-43 kilo mjölk. Med hög kvalitet på vallfodret minskar behovet av kraftfoder i mixen.

Lusern ökar tillväxten

Sedan torkåret 2018 har de därför satsat på lusern i vallen som passar på Fogdegårdens leror. Det blev stor skillnad i vallarnas tillväxt så de senaste tre åren har lusern använts i all vallinsådd.

Läs mer om Fogdegårdens vallstrategi i Husdjur 4 som kommer ut den 26 april.

Årets vallmästare 2023 utses i början av juni. Prisutdelningen sker vid Borgeby fältdagar den 28-29 juni.

Övriga finalister i Årets vallmästare 2023:

Årets vallmästare arrangeras av Husdjur och Nötkött i samarbete med Svenska vallföreningen, Sveriges lantbruksuniversitet, Gård och djurhälsan och Växa. Tävlingen sponsras av Växa och sker i samarbete med Borgeby fältdagar.