Årets Djurskötare®

Vem är Årets Djurskötare 2024?

Nu är det dags att utse Årets Djurskötare 2024.

Vem som helst kan nominera en kandidat (även sig själv) som tack vare god djurskötsel och hög djurvälfärd lägger grunden för en mjölkproduktion med god ekonomi och som är en förebild för andra. Den nominerade kan vara en egenföretagare, enskild anställd eller en arbetsgrupp som i såväl det dagliga som övergripande arbetet har störst ansvar för och inflytande över djurens välmående och produktion.

Anmälan har nu stängt och juryn har påbörjat arbetet med att gå igenom nomineringarna. Vinnaren meddelas i samband med Elmia Lantbruk i oktober.

De nominerade granskas av en jury och slutkandidaterna besöks på sin arbetsplats. Hänsyn tas till allmänna omdömen om besättningen såsom hygien, hälsa, avkastning, kvalitet, ekonomi, nytänkande med mera. Juryn kontrollerar även siffror över besättningens djurhälsa och produktion.

I juryn ingår: Linda Grimstedt, chefredaktör tidningen Husdjur, Jonna Didriksson och Hillevi Dybeck från Ladugårdsförmännens Riksförbund, Lena Andersson, Naturbrukets Yrkesnämnd, samt Ingeborg Tormalm, veterinär från Växa.

Om Årets Djurskötare:

Tidningen Husdjur vill tillsammans med Ladugårdsförmännens Riksförbund uppmärksamma de duktiga djurskötare som varje dag ser till att skapa det välmående och den höga djurvälfärd som krävs för en framgångsrik och högkvalitativ mjölkproduktion.

Årets Djurskötare ® är en djurskötare – anställd eller egen företagare – som bedöms sköta sin mjölkkobesättning på ett sätt som är ett föredöme för andra. Priset kan även delas mellan flera personer om ansvaret för kornas skötsel och välmående är lika fördelat i en grupp. Årets Djurskötare instiftades 1999 i samarbete med Ladugårdsförmännens Riksförbund.

Ann-Britt Bergqvist, Årets Djurskötare 2023.

Tidigare vinnare av Årets Djurskötare®