Årets Vallmästare 2023

Familjen Lagerstedt är Årets Vallmästare 2023

Familjen Lagerstedt, ekologiska mjölkproducenter på Olasgård i Valinge, utanför Varberg, utses till Årets Vallmästare 2023.

Gården använder en egen vallfröblandning och tar fyra skördar. Tack vare noggrannhet vid såväl odling, skörd som lagring producerar de ett foder med höga och jämna näringsvärden, vilket lägger grunden för en mjölkavkastning om drygt 12 800 kilo ECM. Det gör dem till en av landets högst avkastande ekologiska mjölkbesättningar.

– Olasgård har testat sig fram och inte gett sig förrän de nått det resultat de vill ha med sin vallodling. Juryn imponerades av de jämna näringsvärdena och den höga nivån av råprotein och energi i de fyra vallskördarna. Att korna producerar så mycket mjölk är ett kvitto på att gårdens ensilage verkligen också har den kvalitet som analyserna visar, säger Linda Grimstedt, chefredaktör på Tidningen Husdjur och juryns ordförande.

Årets Vallmästare 2023
Göran, Marcus, Ida och Susanne Lagerstedt.

Juryns motivering:

Klöver i vallen ger klöver i kassan på Olasgård där vallfodret är basen för en imponerande avkastning i den ekologiska mjölkproduktionen. Med ändrad vallfröblandning och fler skördar har gården nått sina mål för mängd och näringsvärden. Noggrann packning ger hög kvalitet och borgar för litet foderspill. Gården håller jämna värden inom skördarna och når en hög nivå av råprotein och energi med enbart stallgödsel som gödning.

Olasgård bedrivs mjölkproduktion med 180 årskor i ekologisk produktion. Gården brukar 253 hektar, varav 140 hektar slåttervall och 80 hektar spannmål. Sedan förra året odlas också majs på 20 hektar.

Bilden ovan är fri för publicering i anslutning till rapportering om Årets Vallmästare. Vid publicering ange fotografens namn: Lisbeth Karlsson, Tidningen Husdjur.

Kontakt:

För frågor samt kontaktuppgifter till vinnarna kontakta Linda Grimstedt, chefredaktör Husdjur och juryns ordförande: 010 – 471 09 42, 0736 44 63 41

Årets Vallmästare sponsras av Växa som belönar vinnaren med två timmars gratis rådgivning och fyra grovfoderanalyser. Borgeby fältdagar är partner i tävlingen och bjuder vinnaren på övernattning samt inträde till mässan.

Prisutdelning:

Prisceremoni för Årets Vallmästare sker den 28 juni klockan 14.50 vid demofältet och visningen av vallmaskiner på Borgeby Fältdagar.

Finalister Årets Vallmästare 2023

Familjen Lagerstedt, Olasgård, Valinge

Daniel Emitslöf, Västraby Blåkulla, Broby

Familjen Bengtsson, Fogdegården, Tidavad

Klicka på respektive namn för att läsa mer om finalisterna.

All fakta om tävlingen Årets Vallmästare finns på tävlingens huvudsida.